IG DJ Soda | 디제이소다 X 카쿠 X 영케이 X 플루마 우리 음원낸거 잘 듣고 계신가용??📣📣 내노랜데 진짜 좋아.........💛 ICY 💎❄️💎❄️💎❄️ OUT NOW!!!!🔊🔊🔊🔊 #DJSODA #DJKAKU #YOUNGKAY #PLUMA

@deejaysoda

디제이소다 X 카쿠 X 영케이 X 플루마
우리 음원낸거 잘 듣고 계신가용??📣📣
내노랜데 진짜 좋아.........💛
ICY 💎❄️💎❄️💎❄️
OUT NOW!!!!🔊🔊🔊🔊
#DJSODA #DJKAKU #YOUNGKAY #PLUMA

โพสต์เมื่อ
11 มิ.ย. 62 - 20:20:42
ถูกใจ
12,656 คน
ความคิดเห็น
0 ข้อความ
คะแนน
0.00